Nỗ lực thực hiện chuyển đổi số tại Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai là đơn vị thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hải quan và đã tích cực triển khai các hoạt động chuyển đổi số, góp phần xây dựng cơ quan hải quan chính quy, hiện đại, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023

         Thực hiện Kế hoạch của Tổng cục Hải quan về việc chuyển đổi số ngành Hải quan, triển khai Hệ thống công nghệ thông tin mới trên cơ sở ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh quản lý doanh nghiệp, hàng hóa XNK, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành, doanh nghiệp thông qua cơ chế một cửa quốc gia;

         Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã xây dựng Kế hoạch số 1077/KH-HQLC ngày 20/6/2023 về chuyển đổi số của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai năm 2023 nhằm tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyển đổi số nêu tại Quyết định số 1105/QĐ-TCHQ ngày 22/5/2023 của Tổng cục Hải quan và Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, của các doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ của Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong quản lý nhà nước về Hải quan.

         Kế hoạch đã xây dựng 09 nhiệm vụ cụ thể gồm: Chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ Hải quan; Chuyển đổi số trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; Triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý nội ngành; Hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng số; Phát triển nền tảng số; Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Hoàn thiện môi trường pháp lý và quy trình, thủ tục đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành Hải quan; Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành Hải quan và các nhiệm vụ khác.

         Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp về chương trình, kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, về mô hình hải quan số, hải quan thông minh

         Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp về chương trình, kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, về mô hình hải quan số, hải quan thông minh.

         Triển khai đến các đơn vị thuộc, trực thuộc các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Lào Cai về chuyển đổi số, xây dựng hải quan thông minh; Tăng cường quán triệt, phổ biến đến cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị tại các buổi họp đơn vị về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số, từ đó tích cực tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp về chương trình, kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, về mô hình hải quan số, hải quan thông minh; Phân công cán bộ, công chức tham gia ý kiến vào các dự thảo chương trình, kế hoạch của Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Lào Cai về chuyển đổi số, xây dựng hải quan thông minh, triển khai cửa khẩu số tại cửa khẩu Lào Cai. Từ đầu năm 2023 đến nay, đã tham gia ý kiến 08 văn bản, cử 20 lượt cán bộ, công chức tham gia các chương trình phổ biến, đào tạo, tập huấn kiến thức về chuyển đổi số, xây dựng hải quan thông minh.

           Ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước về hải quan và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp

          Hiện nay, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại đạt mức độ 3-4, đặc biệt là trong việc triển khai thủ tục hải quan điện tử, nộp thuế điện tử, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

         Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình hải quan điện tử VNACCS/VCIS và thu nộp thuế điện tử tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, triển khai các thủ tục của các Bộ, ngành trên Cơ chế một cửa quốc gia để thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí thông quan hàng hóa.

         Các dịch vụ công đang triển khai, mới được nghiên cứu ứng dụng nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp: Thông tin Tra cứu biểu thuế - phân loại - HS, Tra cứu nợ thuế, tra cứu nộp thuế của tờ khai hải quan, tra cứu thông tin tờ khai hải quan, tra cứu tỷ giá, quyết định xóa nợ, giải tỏa cưỡng chế, thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Dịch vụ công trực tuyến đều được đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh Lào Cai để phục vụ cho người khai hải quan, người nộp thuế tra cứu, sử dụng.

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở kỹ thuật, vật chất, các nền tảng nhằm tiến tới thực hiện hải quan số, hải quan thông minh như: vận hành máy soi container, seal định vị điện tử, cân điện tử, hệ thống máy soi, camera giám sát…

         Vận động doanh nghiệp đăng ký tham gia nộp thuế qua kênh nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, chương trình doanh nghiệp nhờ thu nhằm phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu được thuận lợi, rút ngắn thời gian thông quan.

          Năm 2022, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện thủ tục cho 38.107 tờ khai của 671 doanh nghiệp. Đến 09 tháng đầu năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện thủ tục cho 46.101 tờ khai của 595 doanh nghiệp.

          Hằng năm, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai xây dựng các Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, hỗ trợ kịp thời cho Doanh nghiệp nắm vững và tuân thủ chính sách pháp luật về hải quan; Khuyến khích cộng đồng Doanh nghiệp tích cực hợp tác, chia sẻ và đồng hành cùng với cơ quan Hải quan; Tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

         Trong năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã tham gia ý kiến đối với dự thảo quy trình quản lý hoạt động xuất khập khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) phục vụ công tác xây dựng thí điểm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai và tích cực tham gia ý kiến và phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai cũng như các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Kim Thành trong việc triển khai Cửa khẩu số theo Kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai.

         Với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy thực hiện hải quan số, hải quan thông minh sẽ giúp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động thương mại qua biên giới, tăng thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

         Ảnh: Cán bộ công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai giải quyết thủ tục Hải quan tại Trung tâm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính Kim Thành – Lào Cai.

anh tin bai
anh tin bai

          Thanh Nga

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 263
  • Trong tuần: 3,506
  • Tất cả: 968,787
Đăng nhập