Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các văn bản có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ban hành và triển khai thực hiện.
Số ký hiệu văn bản 238/KH-UBND
Ngày ban hành 08/08/2018
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các văn bản có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ban hành và triển khai thực hiện.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Hoạt động XNK
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 238kh2018-1-.pdf
Văn bản mới