Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai tích cực tham gia xây dựng mô hình Hải quan thông minh
Thực hiện chủ trương của Tổng cục Hải quan về triển khai xây dựng Đề án tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin tổng thể ngành Hải quan và định hướng mô hình quản lý hải quan thông minh, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai xác định tham gia xây dựng Đề án tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin tổng thể ngành Hải quan và định hướng mô hình quản lý hải quan thông minh là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Do đó, tập thể ban lãnh đạo Chi cục, công chức toàn đơn vị quyết tâm nghiên cứu, tham gia góp ý, xây dựng yêu cầu bài toán nghiệp vụ hải quan và quy trình nghiệp vụ theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Theo phân công, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai được Cục Hải quan Lào Cai giao phối hợp rà soát, hoàn thiện 07 quy trình nghiệp vụ, gồm: Nghiệp vụ quản lý chính sách thuế (Miễn, giảm, hoàn, không thu, xử lý thuế nộp thừa); Quy trình Quản lý, giám sát hàng hoá kho CFS - nhập khẩu; Quy trình Quản lý, giám sát hàng hoá kho CFS – xuất khẩu; Quy trình Quản lý, giám sát hàng hoá KNQ - nhập khẩu; Quy trình Quản lý, giám sát hàng hoá KNQ - xuất khẩu; Quy trình quản lý hàng hóa của cư dân biên giới; Quy trình phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế. Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đang tích cực tập trung nguồn lực nghiên cứu, tham gia góp ý, xây dựng Đề án.

 

Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Kim Thành

              Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai xác định mục tiêu là tham gia phối hợp hoàn thành các bài toán nghiệp vụ và quy trình thủ tục hải quan thông minh được Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Lào Cai phân công với chất lượng cao, đảm bảo tiến độ. Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai quán triệt yêu cầu việc rà soát hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ và quy trình thủ tục hải quan đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai phải nghiên cứu tài liệu, tham gia góp ý; đưa ra tình huống phát sinh trong thực tế và dự kiến tình huống nghiệp vụ phát sinh trong tương lai để hệ thống hải quan xử lý tự động. Chi cục luôn tạo điều kiện cho các thành viên tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời công chức tham gia rà soát hoàn thiện quy trình phải tăng cường trách nhiệm trong thực thi nhiêm vụ, chủ động phối hợp, trao đổi với các đầu mối Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Tổng cục Hải quan.

Đức Khánh

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 31
  • Trong tuần: 300
  • Tất cả: 455,011
Đăng nhập