Tham gia đào tạo trực tuyến sử dụng hệ thống thông tin Quản lý cán bộ
Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2021, từ ngày 05/8/2021 đến ngày 07/8/2021, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã tham gia Hội nghị tập huấn trực tuyến sử dụng hệ thống thông tin Quản lý cán bộ do Bộ Tài chính tổ chức. Tham gia đào tạo có các đồng chí công chức làm công tác tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ-Thanh tra, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

        Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được nghe giảng viên hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm quản lý cán bộ; Cập nhật các quá trình (công tác, đào tạo…) của CC/VC; thống kê nhu cầu và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng; thống kê, báo cáo trên phần mềm; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, khai thác, sử dụng các chức năng của phần mềm; được thực hành các chức năng trên hệ thống giả định và kiểm tra đánh giá kết quả tập huấn.

Toàn cảnh lớp tập huấn dành cho cán bộ phụ trách theo dõi, quản lý hồ sơ CBCCVC và cán bộ quản trị công nghệ thông tin của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

        Thông qua lớp tập huấn, giúp cho đội ngũ công chức làm công tác tổ chức cán bộ cập nhật kiến thức và kỹ năng khai thác, sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ công chức, hợp đồng lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình. Từ đó, góp phần số hóa trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ, xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về đội ngũ công chức, hợp đồng lao động để quản lý, khai thác, sử dụng thông tin phục vụ cho việc lưu giữ, quản lý, tra cứu, xây dựng báo cáo, thống kê,… đảm bảo tiến độ, nội dung theo yêu cầu công tác chuyên môn và báo cáo cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu./.

                                                                  Nguyễn Thị Thơ

                                                      Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 279
  • Tất cả: 454,990
Đăng nhập