Danh sách Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK của Cục và các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Lào Cai

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

DANH SÁCH TỔ HỖ TRỢ , XỬ LÝ VƯỚNG MẮC VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CỤC VÀ CÁC CHI CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI

 

I. CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Nguyễn Việt Quang

Cục trưởng

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

0983.289.409

2

Nguyễn Quyết Chiến

Phó Cục trưởng

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

0912.456.974

3

Phạm Quốc Hưng

Phó Cục trưởng

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

0989.127.879

4

Dương Xuân Sinh

Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

0915.002.008

5

Lưu Thị Quyên

Chánh Văn phòng

Văn phòng

0979.869.989

6

Phạm Xuân Đôn

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng

0912.732.342

7

Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó Trưởng phòng (PT)

Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra

0946.485.509

8

Quyền Sinh Từ

Trưởng phòng

Phòng Nghiệp vụ

0913.069.359

9

Nguyễn Văn Lâm

Trưởng phòng

Phòng CBL&XLVP

0983.788.768

10

Vũ Duy Hưng

Trưởng phòng

Phòng Tài vụ - Quản trị

0904.389.567

11

Lê Phương

Chi cục trưởng

Chi cục HQCK Lào Cai

0966.893.888

12

Đoàn Thị Ngọc Hà

Chi cục trưởng

Chi cục HQ ga ĐSQT Lào Cai

0903.488.480

13

Trần Anh Tú

Phó Chi cục trưởng (PT)

Chi cục HQ Bát Xát

0913.287.286

14

Trần Văn Bằng

Chi cục trưởng

Chi cục HQCK Mường Khương

0912.111.968

15

Đào Thu Mai

Chi cục trưởng

Chi cục Kiểm tra sau thông quan

0912.132.306

16

Hoàng Quốc Hùng

Đội trưởng

Đội kiểm soát hải quan

0912.046.808

17

Nguyễn Văn Trọng

Chủ tịch

Hội Cựu chiến binh

0919.668.232

18

Trần Thanh Nga

Bí thư

Đoàn cơ sở

0977.545.696

19

Phạm Thị Hà

Trưởng Ban

Ban Nữ công

0912.229.712

20

Vũ Trọng Vững

Công chức

Phòng Nghiệp vụ

0355.337.357

21

Nguyễn Quỳnh Nga

Công chức

Chi cục HQCK Lào Cai

0982.718.878

22

Phan Duy Hồng Dương

Công chức

Văn phòng

0935.388.499

 

II. CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU LÀO CAI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thế Hùng

Phó Chi cục trưởng - Tổ trưởng

0913287170

2

Doãn Mạnh Trường

Phó Đội trưởng

0913396988

3

Vũ Thị Linh

Công chức - Thành viên

0904461468

4

Trần Xuân Sang

Công chức - Thành viên

0907111568

 

II. CHI CỤC HẢI QUAN GA ĐSQT LÀO CAI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Phạm Văn Phúc

Phó Chi cục trưởng - Tổ trưởng

0972271116

2

Hoàng Kim Thắng

Đội trưởng - Thành viên

0942116175

3

Lê Minh Huy

Phó Đội trưởng- Thành viên

0919705586

4

Đinh Thanh Tuấn

Công chức - Thành viên

0989555235

5

Nguyễn Ngọc Cường

Công chức - Thành viên

0945764555

6

Phùng Chí Sơn

Công chức - Thành viên

0926869199

III. CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU MƯỜNG KHƯƠNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Trần Văn Bằng

Chi cục trưởng -  Tổ trưởng

0912111968

2

Nguyễn Minh Khôi

Công chức - Thành viên

0913489142

3

Bùi Quốc Khánh

Công chức - Thành viên

0913020980

4

Đặng Trường Giang

Công chức - Thành viên

0972126885

 

IV. CHI CỤC HẢI QUAN BÁT XÁT

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Đức Thu

Phó Chi cục trưởng - Tổ trưởng

'0942996767

2

Nông Tiến Bình

Đội trưởng - Thành viên

0903459387

3

Đào Đức Vinh

Công chức - Thành viên

0912071282

4

Nông Hoàng Giang

Công chức - Thành viên

'0917796660

5

Nguyễn Hồng Tuyến

Công chức - Thành viên

0902846684

6

Nguyễn Lương Thịnh

Công chức - Thành viên

0983884278

7

Nguyễn Duy Hùng

Công chức - Thành viên

0976222762

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 337
  • Tất cả: 455,048
Đăng nhập