Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
238/KH-UBND 08/08/2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các văn bản có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ban hành và triển khai thực hiện. Tải về
15/CT-TTg 15/06/2018 Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
3233/TCHQ-GSQL 08/06/2018 Triển khai Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a Tải về
38/2018/TT-BTC 20/04/2018 Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tải về
39/2018/TT-BTC 20/04/2018 Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tải về
59/2018/NĐ-CP 20/04/2018 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Tải về
04/2017/QH14 12/06/2017 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
77/KH-UBND 20/03/2017 Thực hiện Nghị Quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ Tải về
874/UBND-TH 09/03/2016 Triển khai thực hiện Luật Đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
4/CĐ-CT 09/03/2016 Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng Tải về
12